| Nyheter.

Montagestart av Götenehus nya utsugssystem.

komplett system med filter och frekvensstyrda högeffektiva fläktar.

utsugen luftmängd 25.000 m3/h fördelat på två fläktar.