| Nyheter.

Filtret är 15 m långt och skall rena ca 80.000 m3 luft per timma.