Priser

Priserna gäller from 2014-01-01 och är exklusive moms. Valuta SEK.

Prisreservation och tekniska förändringar

Vid större valutaförändringar förbehålles rätten till prisjusteringar.
Vi förbehåller oss även rätten till tekniska och prismässiga förändringar på grund av
orsaker vi ej kan förutse och råda över.

Frakt och Emballage

Frakt och emballagekostnader tillkommer.

Leveranstider

Lagerförda produkter: 2-4 dagar
Övriga produkter: Ring Veritas Miljöteknik AB för leveransbesked

Leveransbestämmelser

I enlighet med leveransbestämmelser för den mekaniska industrin
Sveriges Mekanförbund NL-09/NLM 10

Mottagning av leverans

Kontrollera antalet kollin samt att allt material är oskadat
Om allt är i sin ordning, skriv under fraktsedeln. Du har accepterat
och godkänt leveransen.
Om du ändå inte är helt nöjd med leveransen , ber vi dig kontakta Veritas
så vi kan rätta till eventuella problem.

Returmaterial

Felfria katalogmaterial i standardemballage kan returneras mot 80% kreditering

Villkor för kreditering

Innan retur skall alltid Veritas kontaktas

Tel: 019-57 16 16
Fax: 019-57 16 17

Bifoga även kopia på faktura eller ordererkännande.
Returfrakt betalas av kunden.