Service och underhåll är viktigt för din utrustning

För att du skall få ut tillräcklig kapacitet ur din stoftanläggning är det viktigt att service och underhåll sköts enligt rekommendationerna.
Det är även viktigt ur driftsäkerhetssynpunkt för att slippa onödiga driftstillestånd.

Veritas Miljöteknik utför service av samtliga på marknaden förkommande stofthanteringsanläggningar.
Kontakta oss för information och servicebesiktning för fastställande av servicebehov.

Vid besiktning och service kontrolleras bl.a.

  • Filterhus
  • Filterslang (tryckfall och allmän kondition)
  • Fläktar (kapacitet och slitage)
  • Slussar (täthet och slitage)
  • Rörsystem (skador,slitage)
  • Osv.

Kontakta oss för mer information om service…