Om- och tillbyggnader

Funderar du på om din nuvarande anläggning kommer att klara av dina nya krav?
Du och ditt företag kanske är på väg att köpa in nya maskiner, och därför är ni lite osäkra på om er anläggning kommer att klara allt det nya.
Hör då av er till oss så kan vi tala om för er hur vi kan lösa situationen. Det kan handla om några enklare ombyggnader i anläggningen. Om anläggningen skulle lida av kapacitetsbrist tar vi snabbt fram en förslag på en tillbyggnad som både är kostnadseffektiv och säker inför framtiden.

Utredning och Konsultation

Vi hjälper er med utredningar gällande det mesta som har att göra med produktionsavfall från trä, papper, plast och metall.
Tex. vid nyinvesteringar och försäkringsfrågor.
Kontakta oss, vi kan hjälpa er.